• English
  • Hungarian
  • Hungarian
  • Hungarian

magyar_zaszlo01.jpg
Szemléletformálás, környezeti nevelés felméréssel és rajzpályázattal. Célunk a 4 országban (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) élő általános iskolások környezeti tudatosságának fejlesztése. Tovább

1187537007szlovak_Zaszlo.jpg
Formovanie názorov, výchova v oblasti životného prostredia pomocou dotazníkov a súťažných kresieb. Našim cieľom je rozvoj vedomia žiakov základných škôl v oblasti životného prostredia v 4 štátoch (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Slovensko). Viac

zszl_-_cseh.png
Vytváření názoru, výchova k ochraně prostředí s analýzou a výtvarnou soutěží. Naším cílem je rozvíjení environmentálního vědomí žáků základních škol žijících v našich 4 zemích (Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko). Více

lengyel_zszl.jpeg
Kształtowanie podejścia, edukacja dotycząca środowiska poprzez sondaż i konkurs rysunkowy. Naszym celem jest kształtowanie podejścia uczniów szkół podstawowych żyjących w 4 krajach (Czechy, Polska, Węgry, Słowacja) do kwestii ochrony środowiska. Więcej