Fenntartható életmódot és viselkedésmintát népszerűsítő rendezvénysorozat Palotáson

 A Palotási Önkormányzat a KEOP-6.1.0/A konstrukció keretében Fenntartható életmódot és viselkedésmintát népszerűsítő rendezvénysorozatot bonyolít le Buják, Héhalom és Palotás általános iskoláiban. A projekt célja a környezetvédelmi nevelés, melyet előre meghatározott forgatókönyv és szakmai tartalom szerint valósít meg az Önkormányzat, figyelembe véve a gyerekek életkori sajátosságait.

A rendezvények helyszínei és időpontok:

1.     rendezvény: Héhalom:            2012. szeptember 10.
2.     rendezvény: Palotás:              2012. szeptember 20.
3.     rendezvény: Palotás:              2012. szeptember 21.
4.     rendezvény: Buják:                 2012. június 13.
5.     rendezvény: Buják:                 2012. június 14.

A rendezvény tematikája 2 részből állt: előadásból és interaktív csoportfoglalkozásokból.

Az előadás keretein belül a diákok szemléletformáló kisfilmeket nézhetnek meg, majd tisztázásra kerültek a legfontosabb fogalmak: a fenntartható fejlődés koncepciója és a különböző viselkedésformák hatása a környezetre. A diákok irányított beszélgetés során fejthették ki véleményüket a fenntarthatóságról, a megújuló energiákról, a fogyasztás és a környezet kapcsolatáról. A fogalmak magyarázása, értelmezése a gyerek korosztályához igazítva, értelmi szintjüknek megfelelően történt.
Az előadás célja a fiatal korosztály környezettudatos életmódjának fejlesztése, elsajátítása  annak érdekében, hogy a későbbiekben a mindennapok során alkalmazzák a helyes viselkedésformákat.
Az előadás végén kiadványokat vehetnek át az osztályok, így a későbbiekben is foglalkozhatnak a témával.

Az interaktív csoportfoglalkozások során különböző állomások kialakítására került sor az Intézmény tornatermében.
A diákok az alábbi foglalkozásokon vesznek részt: az ökológiai lábnyom fogalmának ismertetése és kiszámítása; több állomásos vetélkedő, melynek minden állomásán környezettudatos életmóddal kapcsolatos feladatokat kell teljesíteni.
A szervezők kérésére az osztályok a rendezvényt megelőzően különböző típusú hulladékokat gyűjtenek, melyekből a diákoknak használati tárgyat kellett készíteni a helyszínen. Az Öko-kézműves foglalkozásokon a gyerekek ékszereket, dísztárgyakat készíthetnek környezetbarát alapanyagokból, azokat újrahasznosítva. Az ötletbörzén pedig gyakorlati megoldásokat kell találniuk az iskolában történő energiatakarékosságra.

A rendezvény után a tanulók rajzpályázaton vehetnek részt. A pályázat témája tanulók és családjuk mindennapjaiban a nem fenntartható életmód és fogyasztási szokások újszerű, figyelemfelkeltő bemutatása. A rajzokat rövid kísérő szöveggel együtt lehet benyújtani a pályázatra, ahol a kísérő szöveg célja a pazarlás bemutatása, annak negatív következményire felhívva a figyelmet. A pályázatról  a felhívás minden iskola hirdető tábláján megtalálható. Az első három helyezett díjazásban részesül.

OKTATÁSI ANYAGOK

Kedvezményezett:                                

Palotás Község Önkormányzata Kft.      
Bővebb információ és érdeklődés:                                           
Takács Tímea                                                                                                                    

Közreműködő szervezet:

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.     
Cím: 1437 Bp, Pf.:328Log_SZT.jpg
Tel: +36-70-388-4876
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.energiakozpont.hu 

szechenyi_uj_logo.jpg  palyazati_logo_megujul.jpg