CSIRIBIRI MONTESSORI CSALÁDI BÖLCSŐDE

egész napos, fél napos, időszakos ellátás 20 hetestől 4 éves korú gyerekek részére

Montessori módszertan

„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni.”

Vidám légkör

Szakképzett, vidám, türelmes kisgyermek nevelők várják gyermekét családias, szeretetteljes, barátságos környezetben, ahol érzelmi biztonságot tudunk nyújtani.

Még több érv mellettünk

Ökotudatos értékrend - kis létszámú csoportok  - gyermekek igényeihez alkalmazkodó napirend - mi főzünk a gyerekeknek - saját játszótér - óriási kert - kertészkedés

Családi bölcsőde árak

 

Egész napos ellátással

Félnapos ellátással

Félnapos ebéd nélkül

Havi díj heti 5 alkalom esetén

53.900

46.600

39.500

Havi díj heti 4 alkalom esetén

46.600

39.100

33.500

Havi díj heti 3 alkalom esetén

39.500

32.800

28.500

Az árak az étkezéseket is tartalmazzák.

Helyszín

Hatvan, Hegyalja út 140.

Napirend

Érkezéstől - 8.30: Gyerekek érkezése, játék, beszélgetés, „személyes percek”

8:30 – 9:00: Játékok elpakolása, kézmosás, majd reggeli

9:00 – 10:00: Szabad játék, közben kezdeményezéses tevékenységek

10:00: Tízórai

10:15 - 11:15: Jó idő esetén játék az udvaron, teraszon, vagy séta, ellenkező esetben játék a csoportszobában

11:15 – 11:30: Készülődés az ebédhez, kézmosás, gondozási feladatok

11:30: Ebéd

11.45: Készülődés a pihenéshez

11:45 - 14:30: Pihenés, altatás

14:30 – 15:00: Felkelés, testápolási tevékenységek,

15:00: Uzsonna

15:15 - távozásig: Szabad játék  (jó idő esetén az udvaron)

Kapcsolatfelvétel

Kérjük, adja meg adatait és hamarosan keressük a részletek egyezetése végett!

Szükséges
Szükséges
Captcha kód

A családi bölcsőde az adómentes béren kívüli jutattás része

Miért jó ez az intézkedés a vállalatoknak? A cafetériánál többről van szó, mert nincs maximálva a szolgáltatásként elszámolható összeg. A cég nevére kiállított számlát a cég költségként írhatja le (akár minden hónapban), mely adóalapot csökkent.

A NAV állásfoglalása szerint az adómentesség érvényesítése a tényleges kiadásoktól függ, tehát akár az ellátás teljes időtartamára (pár hónap, pár év) biztosítható kiszámítható módon. Minden bölcsődés korú gyermek esetében igénybe lehet venni, a kiegészítő szolgáltatásoknál (pl. játszócsoport, időszakos felügyelet) az életkor felső határa a 6. év betöltése.

Adómentes a juttatás, ha a munkáltató a szolgáltatás vásárlásáról a nevére szóló számla ellenében téríti meg a munkavállaló által megelőlegezett összeget. Adómentes a juttatás akkor is, ha a munkáltató egy meghatározott összeget elszámolásra ad át a munkavállalónak azzal, hogy a szolgáltatás vásárlásáról a nevére szóló számlával az adott időpontig számoljon el. Nem minősül adómenetesnek azonban, ha a számla a munkáltató helyett a munkavállaló nevére szól. A munkáltató nem csak a munkavállalóját részesítheti családi bölcsődei szolgáltatás igénybevétele kapcsán juttatásban, hanem a gyermek másik szülőjét, vagy a munkavállaló házastársát, élettársát is, mivel a személyi jövedelemadó törvény nem tartalmaz korlátozást arra vonatkozóan, hogy ilyen juttatásra csak a felek közötti munkaviszony esetében kerülhet sor. Ugyancsak nincs korlátozva a juttatás értéke sem.

Az adómentességre vonatkozó szabályok alkalmazhatók mind az állami, mind a nem állami szerv által fenntartott családi bölcsőde szolgáltatásokra egyaránt.

Ugyanakkor a munkáltató a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségként, ráfordításként számolhatja el a munkavállalónak ingyenesen vagy kedvezményesen  nyújtott juttatást a családi bölcsőde ellátás kapcsán.

A természetben adott juttatások a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (7) bekezdés 3. pontja szerint személyi jellegű egyéb kifizetésnek minősülnek, és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklet B) pontjának 3. alpontjának megfelelően a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségként, ráfordításként vehetők figyelembe, így társasági adó sem terheli.

Információkszechenyi_uj_logo.jpgpalyazati_logo_megujul.jpg

CSIRIBIRI Családi Napközi

pályázati támogatással:  TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0012  


A TÁMOP-2.4.5-12/1 pályázat keretében 2014. november 1-jén 7 férőhelyes családi napközi nyitja meg kapuit Hatvanban, a Hegyalja út 140. szám alatt. A projekt megvalósításának időtartama: 2014. március 1. – 2015. október 31.

Az EuroHungaricum Közhasznú Alapítvány sikeresen pályázott a TÁMOP-2.4.5-12/1 konstrukció - Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása céljából kiírt pályázatra. A 2012. június 22-én benyújtott pályázatot 2014. február 7-én támogatásra érdemesnek ítélte az Emberi Erőforrások Minisztériuma az alábbi indoklással:

„A gyermekvállalás és a munkavállalás összeegyeztetése a Hatvani térségben is számos család esetében gondot okoz. A projekt célja, hogy a szülők számára lehetővé tegye a munkavállalást, az édesanyák visszatérhessenek a munkaerőpiacra. A szolgáltatás lényege a gyermekek napközbeni felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása családi környezetben kiegészítő szolgáltatások nyújtása mellett. A pályázat logikai felépítése jó, tartalmi szempontból minden lényeges szempontot bemutat. A szakmai program, a költségvetés kifogástalan, a projekt tervezését kutatás előzte meg, eredményei és a projektterv alapján a projekt eredményes lebonyolítása és fenntartása várható.”

A projekt megvalósításának ideje: 2014. március 1. – 2015. október 31.

A CSIRIBIRI családi napközi működési célja,

- hogy a szülők számára lehetővé tegye, hogy gyermekük felügyeletét megoldva munkát vállalhassanak, vagy olyan képzésen vegyenek részt, amely elősegíti elhelyezkedésüket.

- hogy családias, meleg, barátságos, biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal foglalkozzon a gyerekekkel egy olyan nagycsaládot mintázva, ahol az anya állandóan jelen van, és minden gyerek számíthat rá.

- a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása az alapvető emberi és szabadságjogok tiszteletben tartásával, családias hangulatban.

A TÁMOP pályázat keretében elnyert támogatásnak köszönhetően a pályázati pénzből lehetősége van az alapítványnak azon kisgyerekek támogatására, ingyenes részvételre, akik heti öt teljes napot járnak a napközibe, és amely családban a családi napközi a munkaerő-piacra visszatérést segíti.

EurHungaricum Közhasznú Alapítvány

3000 Hatvan, Hegyalja út 140.

06 70 388 4876

www.eurohungaricum.hu

eurohungaricum@eurohungaricum.hu