Lakásfelújítással és építéssel kapcsolatos fenntartható megoldásokat népszerűsítő demonstrációs központ Hatvanban - KEOP-6.2.0/A/2008-0023

Bemutatóterem fenntartható építési és felújítási megoldásokkal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Helyszín: Európai Unió, Magyarország - Hatvan
A már meglévő környezetvédelmi központ, a fenti célra elkülönített 2 épület teljes felújítása a bemutatóterem és szabadtéri kiállítás berendezése fenntartható építési és felújítási megoldásokkal, eszközökkel, gépekkel, anyagokkal, új technológiai megoldásokkal. Ezzel elősegítve a fenntartható fejlődést biztosító alternatívák használatát, szemléletváltást a régióban.

A mintaprojekt az alábbi tevékenységekkel valósul meg:

1. A meglévő épületrész felújítása, fűtéssel ellátása és berendezése a fenntartható építési és felújítási megoldásokkal.
2. Beltéri bemutató terem és a szabadtéri kiállítás berendezése, eszközök, gépek, új, környezetkonform technológiák, építőanyagok, anyagminták, épületgépészeti módszerek beszerzése, beállítása, működés közbeni felhasználásának bemutatása.
3. Szaktanácsadás- beszerzésre, felhasználásra, független minősítési rendszerek megismertetésére, valamint jogi tanácsadás biztosítása, melyet a lakosság körében igényekről, problémákról végzett felmérésre épülő kommunikációs tevékenységet egészít ki.

A tevékenységek az alábbi részcélok megvalósulását segítik elő:

1. A termékek, technológiák,
2. gépek hatékony, működés közbeni bemutatásával,
3. felhasználásuk kipróbálásával,
4. széles körben eljuttatott eredményes tájékoztató anyagokkal,
5. rendezvényekkel kívánjuk elérni a fenntarthatóság követelményeinek megfelelő termékek iránti kereslet növelését,
6. a termékek független minősítési rendszereinek ismeretét,
7. visszacsatolás révén a környezetkímélő termékek kínálatának,
8. felhasználásának fejlődését.

Célunk, hogy a felhasználók anyagtakarékosság, a hulladék megelőzés szempontjait alkalmazzák; a szelektív hulladékgyűjtés iránti igény növekedjen, az energiatakarékosság, a klímatudatosság érvényesüljön a megújuló erőforrások nagyobb arányú felhasználása során, a kistérségi közösségek szerepvállalása erősödjön a fenntarthatóság érdekében.

Célcsoportunk:

Hatvan és vonzáskörzetének, Heves megyének és az Észak-Magyarországi régiónak a lakossága.

1., 2. Gyerekek és Fiatalok: a vonzáskörzet iskoláit, óvodáit megcélozzuk, a bemutatópark kiegészül játékos bemutató részel, játszva tanuláscsoportos és egyéni látogatók részére.
3. Családok, háztartások vezetői - a gyerekeken és fiatalokon keresztül, valamint az eszközök bérbe adásával , az anyagok bemutatásával.
4. Vállalati-, szervezeti-, intézményi-,
5. Politikai döntéshozók,
6. Oktatási szakemberek, pedagógusok,
7. Kommunikációs szakemberek. (Adatlap 8. Tájékoztatás pont végén kifejtve).

Hosszú távú eredmények, célok, amit el kívánunk érni:

A piacok ösztönzése több környezetbarát termék forgalmazására, és a termékek környezeti szempontból megfelelőbb használata, fenntarthatóbb fogyasztás és termelés, természeti erőforrások megőrzése és azokkal való gazdálkodás. Ökohatékonyabb építkezést, anyagfelhasználást, viselkedésváltozást vár el a központ. Az életminőség javulásának elősegítése. A fenntarthatóság gondolatát hazánkban is minél szélesebb körbe átültetni.

Kedvezményezett:
Eurohungaricum Alapítvány
H-1116 Budapest, Abádi utca 12.

Közreműködő szervezet:

   Környezetvédelmi és vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
   1134 Budapest, Váci út 45. D épület

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt a Környezet és Energia Operatív Program keretében valósul meg.

ujmagyarorszag_logos.jpg